Mimar Sinan'ın İstanbul'daki Çinili Camileri Seminerleri

Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Bölüm başkanı Prof. Dr. Suphi SAATÇİ ile Fakültemiz Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini hocamız Dr. Öğr. Üyesi Latife AKTAN ÖZEL’in  konuşmacı olduğu Mimar Sinan'ın İstanbul'daki Çinili Camileri Seminerleri dört aşamada gerçekleşti.  Dört aylık bir zaman diliminde ele alınarak izleyicilerle paylaşıldı.

Söyleşilerde camilerin mimari özellikleri ve tarihi yapıları ile çini özellikleri, desen tasarım ve uygulama aşamaları ele alınarak irdelendi.

Birinci programda Süleymaniye, Hadım İbrahim Paşa, Kara Ahmet Paşa Camileri; ikinci programda Rüstem Paşa, Ferruh Kethüda, Sokullu Mehmet Camileri; üçüncü programda Piyale Paşa, Atik Valide ve Zal Mahmut Camileri dördüncü ve son program ise    Kılıç Ali Paşa, Sokullu Mehmet Paşa ve Ramazan Efendi Camilerinin anlatıldığı seri fakültemiz konferans salonunda zoom ile eş zamanlı olarak yüz yüze gerçekleşti.  Hocalarımıza isimlerinin yazılı olduğu makıli çini panolar armağan edildi. Tasarımını Arş Gör. Betül SAYIN’ın hazırladığı, uygulamasını YL. Öğrencimiz Elif DEMİR MACİT’in yaptığı çini eserlerin takdimi ile program  tamamlandı. Sunumun  ardından Prof. Dr. Suphi SAATÇİ hocamız "Mimar Sinan" isimli kitabını tüm katılımcılara  imzalayarak hediye etti. Program kayıtlarına youtube kanalımız üzerinden ulaşmak mümkündür.