Anlık Sergi

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi S. Hilal Arpacıoğlu'nun 20 çalışmasının bulunduğu kişisel sergisi ANLIK, Güzel Sanatlar Fakültesi Kandilli Yerleşkesi giriş fuayede 4 Nisan Pazartesi günü açıldı. 11 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir..