Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınavı Başvuruları

2023-2024 eğitim öğretim yılında Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kontenjan sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tam Burslu

6

% 50 Burslu

34

Başvuru Tarihleri: 01 Ağustos 2023- 25 Ağustos 2023 (saat 23.59)

Sınav ve Sonuçların İlan Tarihi:

4 Eylül 2023

Özel Yetenek Sınavı (Çizim)

Sınav Saati 10.00 - 12.00 

6 Eylül 2023

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı

Başvuru Koşulları: 

 • Lise veya dengi bir okuldan mezun veya mezuniyet aşamasında olmak,
 • 2023 TYT puan türünden 100 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru şekli:

 • Özel yetenek sınavı başvuruları online olarak yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:  

 • 2023 YKS sonuç belgesi
 • Lise veya dengi okul diploması veya mezuniyet belgesi fotokopisi
 • 4,5 cm × 6 cm boyutunda son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf (1 adet)
 • Kimlik fotokopisi
 • Ön kayıt ve sınav giderleri için üniversitemizin eğitim hesabına 300 TL yatırıldığına dair banka dekontu.

Hesap Bilgileri :

 • Banka Adı : Albaraka / Beşyüzevler Şubesi
 • Hesap Adı : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • İban Numarası : TR16 0020 3000 0225 9188 0000 08

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

Online başvuru listesinde adı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Engelli Adayların Dikkatine

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) hesaplanmış TYT puanı olanlar (öğretmenlik programları için TYT’den en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olanlar), özel durumlarını ilgili yükseköğretim kurumuna “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerli olup 2022-YKS’de 100 ve üzeri puanı olan adaylar bu puanlarını 2023-YKS’de özel yetenek sınavı başvurularında kullanabilecektir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (Kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazananların kayıtları yapılır.

Önemli Bilgiler:

1. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılan tüm adaylar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları yönergesine tabidir.

2.  Sınavlar jüri tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeden sonra kazananlar ve burs durumları web sayfasından ilan edilecektir. 

3.  Kesin kayıt için gerekli belgeler, sonuçların ilan edildiği gün Web sayfamızdan duyurulacaktır.

4.  Asıl listeden kazanan adayların kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra yedek listeden sırasıyla kontenjan dolana dek kayıtlara devam edilecektir.

5.   Kontenjanlar dolmadığı takdirde yeniden yetenek sınavı ilanı verilebilir. Sınav işlemleri aynen tekrar edilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler sadece %50 burstan faydalanabilirler.

6. TYT ve AYT sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılmayı engellemez.

7. Bedensel engelli adayların sınav sırasında doğabilecek gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ön kayıt sırasında durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

NOT: Kayıtlı öğrencilerimizin sınava giriş hakkı bulunmamaktadır.
Özel Yetenek Sınavı:

Yetenek Sınavı tek oturumda gerçekleştirilecektir.

SINAV: “Uygulama” nitelikli olup, tek sorudan oluşur ve öğrenciye 2 saat süre verilir.
Sınav Tarihi: 4 Eylül 2023 saat: 10:00-12:00
Sınav Türü: Çizim (Model / Bellek / Kurgu / Şekillendirme)
Değerlendirme: Adayın başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Adayın Özel Yetenek Sınavından aldığı puan, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve o yıla ait Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı Puanı (TYT) ile birlikte, ÖSYM Sınav Kılavuzunda “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile İlgili İşlemler” başlığı altında açıklandığı şekliyle yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında kullanılır (YP). Bu hesaplamada TYT puanlarından en yükseği değerlendirmeye alınır. YP hesabıyla ilgili daha geniş bilgi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Özel Yetenek Bölümünde verilmiştir.

Yetenek Sınavına Girecek Adayların Yanında Bulundurması gereken belgeler:

 • Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir).
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

Sınav için adayın yanında getirmesi gereken malzemeler :

 • 50 x 70 cm Duralit
 • 2B, 3B, 4B Kurşun Kalem
 • Silgi
 • Kalemtıraş

Not: Duraliti olmayan aday öğrencilere Fakültemizden duralit temin edilecektir.

Sınav giriş belgesi sınavın yapılacağı gün yerleşkede verilecektir.

Özel Yetenek Sınavının Yapılacağı Adres:
FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

Gülhane Yerleşkesi

Alemdar Mah. Alemdar Cad. No:13 Fatih / İstanbul
0212 521 81 00 (5024 -5022- 5003)  

gsf@fsm.edu.tr