Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Özel Yetenek Sınavı Başvuruları

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ
(2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı)

 

LİSANS ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURULARI

2022-2023 eğitim öğretim yılında Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur.

 

Kontenjan sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tam Burslu

10

% 50 Burslu

20

 

Başvuru Tarihleri: 01 Ağustos 2022 - 26 Ağustos 2022 (saat 23.59)

Sınav ve Sonuçların İlan Tarihi:

1 Eylül 2022

Özel Yetenek Sınavı (Çizim)

Sınav Saati 10.00 - 12.00 

2 Eylül 2022

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı

 

Başvuru Koşulları:

 • Lise veya dengi bir okuldan mezun veya mezuniyet aşamasında olmak,
 • 2022 TYT puan türünden 100 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru şekli:

Özel yetenek sınavı başvuruları online olarak veya Güzel Sanatlar Fakültesi sekreterliğine şahsi başvuru yoluyla yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:  

 • 2022 YKS sonuç belgesi
 • Lise veya dengi okul diploması veya mezuniyet belgesi fotokopisi
 • 4,5 cm × 6 cm boyutunda son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf (1 adet)
 • Ön kayıt ve sınav giderleri için üniversitemizin eğitim hesabına 200 TL yatırıldığına dair banka dekontu.

Hesap Bilgileri :

Banka Adı : Albaraka / Beşyüzevler Şubesi

Hesap Adı : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İban Numarası : TR16 0020 3000 0225 9188 0000 08

 

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

Online başvuru listesinde adı olmayan adaylar veya şahsi başvurusu bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

Engelli Adayların Dikkatine

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile "yaygın gelişimsel bozukluklar" (Otizm Spektrum bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına başvurabilirler. Bölümlere başvuracak engelli adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan TYT sınavından puan şartı aranmaz, sınava girmiş olması yeterlidir.

Engelli öğrenci kontenjanı mevcut kontenjanın %10’u olarak belirlenmiştir.

 

Önemli Bilgiler:

1. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılan tüm adaylar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları yönergesine tabidir.

2.  Sınavlar jüri tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeden sonra kazananlar ve burs durumları web sayfasından ilan edilecektir. 

3.  Kesin kayıt için gerekli belgeler, sonuçların ilan edildiği gün Web sayfamızdan duyurulacaktır.

4.  Asıl listeden kazanan adayların kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra yedek listeden sırasıyla kontenjan dolana dek kayıtlara devam edilecektir.

5.   Tam burslu adaylardan kayıt yaptırıp sonrasında kaydını sildirenler olduğu takdirde, boşalan kontenjan için ek sınav açılırsa bu sınavdan en yüksek puan alanlardan %100 burslu açığı kapatılır.

6. TYT ve AYT sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılmayı engellemez.

7. Bedensel engelli adayların sınav sırasında doğabilecek gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ön kayıt sırasında durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

 

NOT: Kayıtlı öğrencilerimizin sınava giriş hakkı bulunmamaktadır.

 


Özel Yetenek Sınavı:

Yetenek Sınavı tek oturumda gerçekleştirilecektir.

SINAV: “Uygulama” nitelikli olup, tek sorudan oluşur ve öğrenciye 2 saat süre verilir.
Sınav Tarihi: 1 Eylül 2022 saat: 10:00-12:00
Sınav Türü: Çizim (Model / Bellek / Kurgu / Şekillendirme)
Değerlendirme: Adayın başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Değerlendirmede TYT puanının %30’u ile özel yetenek sınavının %70’i toplanarak başarı sırası oluşturulacaktır.


 

Yetenek Sınavına Girecek Adayların Yanında Bulundurması gereken belgeler:

 • Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir).
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

Sınav için gerekli malzemeler :

 • 50 x 70 cm Duralit
 • 2B, 3B, 4B Kurşun Kalem
 • Silgi
 • Kalemtıraş

Not: Duraliti olmayan aday öğrencilere Fakültemizden duralit temin edilecektir.

 

Fakülte Adresi:
FSMVÜ Kandilli Yerleşkesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Salonları
Kandilli Mh. Rasathane Cd. Hıdrellez Sk. No: 3 Üsküdar / İstanbul

Kandilli Yerleşkesi :  0216 460 01 90   (5024 - 5003)