Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Lisans Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı Başvuruları

T.C.
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

(2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı)

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ

LİSANS ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME SINAVI BAŞVURULARI

 

2021-2022 eğitim öğretim yılında Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne “Özel Yetenek (Ek Yerleştirme) Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kontenjan sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tam Burslu

2

% 50 Burslu

4

Başvuru Tarihleri: 11 Eylül 2021 - 15 Eylül 2021 (saat 17:30 a kadar )

Sınav ve Sonuçların İlan Tarihi:

16 Eylül 2021

Özel Yetenek Sınavı (Çizim)

Sınav Saati 10.00 - 12.00 

16 Eylül 2021

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı

17 Eylül 2021

Kayıt Tarihi

 

Ön Kayıt Koşulları: 

 • Lise veya dengi bir okuldan mezun veya mezuniyet aşamasında olmak,
 • 2021 TYT puan türünden 150 ve üzeri puan almış olmak.

Ön Kayıt Müracaatı:

Özel yetenek sınavı başvuruları online olarak veya aşağıda bulunan adrese şahsi başvuru yoluyla yapılacaktır.

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:  

 • 2021 YKS sonuç belgesi
 • Lise veya dengi okul diploması veya mezuniyet belgesi fotokopisi
 • 4,5 cm × 6 cm boyutunda son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf (1 adet)
 • Ön kayıt ve sınav giderleri için üniversitemizin eğitim hesabına 150 TL yatırıldığına dair banka dekontu.

Online başvuru listesinde adı olmayan adaylar veya şahsi başvurusu bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Hesap Bilgileri :

Banka Adı : Albaraka / Beşyüzevler Şubesi

Hesap Adı : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İban Numarası : TR16 0020 3000 0225 9188 0000 08

Online başvuru yapmak için tıklayınız.

Engelli Adayların Dikkatine

Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile "yaygın gelişimsel bozukluklar" (Otizm Spektrum bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavlarına başvurabilirler. Bölümlere başvuracak engelli adayların ÖSYM tarafından 2021 yılında yapılan TYT'den en az 100 ve üzeri puan almış olmaları gereklidir.

Engelli öğrenci kontenjanı mevcut kontenjanın %10’u olarak belirlenmiştir. 

Önemli Bilgiler:

 1. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılan tüm adaylar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları yönergesine tabidir.

 2.  Sınavlar jüri tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeden sonra kazananlar ve burs durumları web sayfasından ilan edilecektir. 

3.  Kesin kayıt için gerekli belgeler, sonuçların ilan edildiği gün Web sayfamızdan duyurulacaktır.

4.  Asıl listeden kazanan adayların kayıt işlemlerinin sona ermesinden sonra yedek listeden sırasıyla kontenjan dolana dek kayıtlara devam edilecektir.

5.   Tam burslu adaylardan kayıt yaptırıp sonrasında kaydını sildirenler olduğu takdirde, boşalan kontenjan için ek sınav açılırsa bu sınavdan en yüksek puan alanlardan %100 burslu açığı kapatılır.

6. TYT ve AYT sonucunda herhangi bir öğretim programına girmeye hak kazanmış olmak Özel Yetenek Giriş Sınavlarına katılmayı engellemez.

7. Bedensel engelli adayların sınav sırasında doğabilecek gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ön kayıt sırasında durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

NOT: Kayıtlı öğrencilerimizin sınava giriş hakkı bulunmamaktadır.
Özel Yetenek Sınavı:

Yetenek Sınavı COVID-19 salgını nedeniyle tek oturumda gerçekleştirilecektir.

SINAV: “Uygulama” nitelikli olup, tek sorudan oluşur ve öğrenciye 2 saat süre verilir.
Sınav Tarihi: 16 Eylül 2021 saat: 10:00-12:00
Sınav Türü: Çizim (Model / Bellek / Kurgu / Şekillendirme)
Değerlendirme: Adayın başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Değerlendirmede TYT puanının %30’u ile özel yetenek sınavının %70’i toplanarak başarı sırası oluşturulacaktır.

Yetenek Sınavına Girecek Adayların Yanında Bulundurması gereken belgeler:

 • 2021 YKS sonuç belgesi
 • Lise veya dengi okul diploması veya mezuniyet belgesi fotokopisi
 • 4,5 cm × 6 cm boyutunda son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf (1 adet)
 • Ön kayıt ve sınav giderleri için üniversitemizin eğitim hesabına 150 TL yatırıldığına dair banka dekontu.
 • Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi ve fotokopisi (yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir)

**Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.

**Sınav giriş belgesi sınav giriş salonunda verilecektir.

Sınav için gerekli malzemeler :

 • 50 x 70 cm Duralit
 • 2B, 3B, 4B Kurşun Kalem
 • Silgi
 • Kalemtıraş

Fakülte Adresi:
FSMVÜ Kandilli Yerleşkesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Salonları
Kandilli Mh. Rasathane Cd. Hıdrellez Sk. No: 3 Üsküdar / İstanbul

Kandilli Yerleşkesi :  0216 460 01 90   (5024 – 5022 – 5003)