Prof. Dr. Erol KILIÇ Dekan
0212 521 81 00 ekilic@fsm.edu.tr
Lisans: Uludağ Üniversitesi Y.Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Selçuk Üni. Sanatta Yeterlik)- Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi SALİH DENLİ Dekan Yardımcısı
0212 521 81 00 D: 5021 sdenli@fsm.edu.tr
Lisans: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Doktora: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Necdet ATASOY Fakülte Sekreteri
0212 521 81 00 D: 5003 natasoy@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Medeniyet Üniversitesi
Gülden ÇETİN Memur
0212 521 81 00 D: 5024 gcetin@fsm.edu.tr
Lisans: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Feyza KARAKUŞ Memur
0212 521 81 00 D: 5022 falbayrak@fsm.edu.tr
Lisans: Atatürk Üniversitesi Y.Lisans: FSM Vakıf Üniversitesi
* Yarı Zamanlı