Doç. Dr. Ali KILIÇ Koordinatör
0212 521 81 00 D: 0212 521 81 akilic@fsm.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi Y.Lisans: Long Island Üniversitesi New York/USA Doktora: Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Muhammed Halid DAĞCI Üye
0212 521 81 00 D: 5057 mhdagci@fsm.edu.tr
Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Arş. Gör. Betül SAYIN Üye
0212 521 81 00 D: 5028 bsayin@fsm.edu.tr
Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Arş. Gör. Hüma ABAY Üye
0212 521 81 00 habay@fsm.edu.tr
Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
* Yarı Zamanlı