Dr. Öğr. Üyesi Nihal ARACI Koordinatör
0212 521 81 00 D: 5047 naraci@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni.
Dr. Öğr. Üyesi SALİH DENLİ Üye
0212 521 81 00 D: 5021 sdenli@fsm.edu.tr
Lisans: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Doktora: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Amine REFİKA Üye
0212 521 81 00 D: 5006 arefika@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Haliç Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Öğr. Gör. Betül BİLGİN Üye
0212 521 81 00 D: 5012 bbilgin@fsm.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi Y.Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni.
Arş. Gör. Sumeyye Zehra SARUHAN Üye
0212 521 81 00 D: 5046 ssaruhan@fsm.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni.
* Yarı Zamanlı