Fakültemiz; evrensel düşünceye sahip içinde yaşadığı toplumun kültür ve tarih değerlerine bağlı, yenilikçi ve özgür düşünen ve öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışına sahiptir.

Amacımız; araştıran, koruyan, sorgulayabilen, evrensel ve milli mirasa yeni soluklar getirebilecek bilgi ve beceri birikimine, ufka ve özgüvene sahip sanatçı adayları yetiştirmektedir. Hedefimiz; uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatın toplumda etkin konuma gelmesinde öncülük eden, yetiştirdiği bireylerle estetik duyarlılığı ve ona kaynaklık eden sevgi ve hoşgörüyü toplumda yaygınlaştırarak alanında sosyal sorumluluk üstlenen, böylece ülke ve dünya kültürel kazanımlarına katkıda bulunan bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.

2010’da bu amaçlar doğrultusunda kurulan, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile kapılarını açan Fakültemiz, bir yıl sonra da Grafik Tasarım Bölümünü açarak yoluna devam etmektedir. Bu bölümleri, iş hayatında karşılığı olan, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bölümler takip edecektir.  

Grafik Tasarım Bölümümüz ÖSYM’nin EA (Eşit Ağırlık) puanıyla, Geleneksel Türk Sanatları Bölümümüz de TYT (Temel Yetenek Testi) puanıyla öğrenci almaktadır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne,  öngörülen TYT puanı ve girdikleri yetenek sınavında başarılı olan, fakültemizde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için 8 yarıyıl sürecek olan lisans eğitim süreci başlamakta, ilk yıl Temel Sanat Eğitimi alan öğrenci Hat, Tezhip, Minyatür, Çini,  sanat alanlarından birini seçerek bu dalda 6 yarıyıl atölye eğitimi almakta,  her yıl alan hocalarının rehberlik ve danışmanlığında bitirme ödevi hazırlayarak lisans eğitimini tamamlamaktadır.

Alanlarında yakaladıkları başarı ile belli bir düzeye yükselebilen öğrenciler, isterlerse ikinci ana dal programına kayıt yaptırabilmektedirler.

Gerek lisans gerekse yüksek lisans ve sanatta yeterlilik öğrencilerini, yetenek giriş sınavındaki başarıları ölçüsünde üniversitemiz %100 ve %50 oranında burslarla ödüllendirilmektedirler. 2021-2022 eğitim öğretim yılında bölümlerimizin öğrenci kontenjanları: Grafik Tasarım Bölümü; 40 öğrenci (ilk on sırada kayıt olan öğrenciler %100, 30 öğrenci de %50 burslu)  ve 10 öğrenci de yabancı uyruklu olmak üzere toplam 50 öğrenci, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü; 30 öğrenci   (ilk on sırada kayıt yaptırmaya hak kazananlar %100, 20 öğrenci de %50 burslu) ve 8 öğrenci de yabancı uyruklu olmak üzere toplam 38 öğrenci alacaktır.

Geleneksel Türk Sanatları ve Grafik Tasarım Bölümlerinin lisansüstü programları da (yüksek lisans ve sanatta yeterlilik) açıktır. Lisansüstü programlara her yıl öğrenci alınmaktadır.

İstanbul Boğazı’na hâkim bir tepede bulunan Kandilli Yerleşkemizdeki Fakülte binamız, seçkin eğitim kadrosu, nitelikli programları ve güzide ortamı ile sizleri beklemektedir.