Günümüzde bilim ve bilimin ürettiği teknolojiyi takip etmek, teknolojinin belirlediği yaşamla senkronize olmak bir zorunluluktur. Hızla gelişen teknoloji tasarımı zorunlu kılmakta ve tasarıma olan gereksinimi daha da artırmaktadır. Bilim ve tasarım ise bireyin yaratıcılığına bağlı olarak gelişmektedir. Bilim ve sanat birbirinden ayrılmaz  temel kavramlardır. Deney ve gözleme dayalı gelişen bu iki kavram, üniversitelerimizde verilen eğitim birimlerini belirlemektedir.

Üniversitemizin belirlediği vizyon doğrultusunda hedefimiz; ürettiği bilgiyi ülke ve insanlık yararına kullanan, nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, evrensel düzeyde eğitim veren yenilikçi bir akademik kurum oluşturmak ve üniversitemiz misyonu ilkelerine uygun olarak,  eleştirel ve çözüm odaklı düşünebilen, bilgi, yetenek ve imkânlarını sürekli geliştiren, insani, ahlaki değerlere ve farklılıklara saygılı, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek, çok disiplinli araştırmalar ile medeniyet değerlerimiz ışığında bilim ve sanat dünyasına özgün katkılar sağlayabilecek akademisyenler yetiştirmektir.

FSM Güzel Sanatlar Fakültesi hedeflerini gerçekleştirme yolunda felsefesine uygun bir program ve içerik ile fiziki altyapısını tamamlamış olarak iki bölümle eğitim-öğretimini sürdürürken, çağın vazgeçilmez teknolojik araçlarından yararlanmayı bilen, ulusal ve uluslar arası işbirliğine açık bir eğitim anlayışını benimsemiştir. Bu kapsamda bireylerin, sektörün ve alanın ihtiyacı olan program ve ders içeriklerini sürekli güncelleyen, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimini teşvik eden ve bu anlamda ortaklıklar kuran bir konumdadır. Fakültemiz kurulduğundan bu yana özellikle sergiler başta olmak üzere, çalıştaylar, workshoplar, konferanslar, seminerler, sempozyumlar düzenlemekte, öğrencileri hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara katılarak farkındalık oluşturmakta ve başarılar elde etmektedir.

2010 yılında kurulan, hâlihazırda Geleneksel Türk Sanatları ve Grafik Tasarımı Bölümleri ile eğitim-öğretime devam eden FSM Güzel Sanatlar Fakültesi bulunduğu konumun avantajlarını değerlendirerek oluşturduğu zengin kadrosunun yanında, alanında iddialı sanatçı öğretim elamanlarına ve sektörden nitelikli uzmanlara da ders verdirmektedir. Her iki bölümde de Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları açık olan fakültemiz, ülkemizin ihtiyacı olan akademik elamanlar yetiştirmeyi da amaç edinmiş, açmayı planladığı yeni lisans ve lisansüstü programları ile Sanat Tasarım Fakülteleri arasında saygın bir yer almayı planlamaktadır.

 

                                                                                           Saygı ve Sevgilerimle

                                                                                            Prof. Dr. Erol KILIÇ